01 Tháng Tư

ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC TOÁN TIẾNG ANH ONLINE MIỄN PHÍ

UberMath gửi tới các bạn học sinh bài đánh giá kiến thức online hoàn toàn miễn phí: Grade 1: https://forms.gle/et5S4byh9Zu8pcfHA Grade 2: https://forms.gle/WPHpPEP5WWounazo6 Grade 3: https://forms.gle/2fdk7Ssw9428eeQi9 Grade 4: https://forms.gle/QKLMPrdhUJ6VDzQx7 Grade 5: https://forms.gle/zzvC3L1Hx7VwYDhLA Để bắt đầu …