hungtran

Ông Trần Việt Hùng

Founder & CTO GotIt!

Đây là mô hình tốt

Tôi cho rằng, UberMath là một mô hình dạy toán bằng tiếng Anh từ bé cho học sinh rất tốt. Việc tiếp cận các bài học được soạn dựa trên chương trình giáo dục của các nước phát triển ngay từ bé giúp các bạn trẻ không bị bỡ ngỡ khi bước ra thế giới trong tương lai, hay khi tham gia các cuộc thi ở khu vực hoặc mở rộng ra là du học.

Tôi cũng góp ý với UberMath là cần tập trung đẩy mạnh công nghệ hơn nữa trong các hệ thống quản lý để có thể vừa quản lý, vừa theo dõi một cách dễ dàng cả giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Việc đưa UberMath ra khỏi Việt Nam là tốt, nhưng trong 1-2 năm tới nên tập trung vào UberMath ở Việt Nam để nó phải là mô hình tốt hơn bất kỳ mô hình nào khác, lúc đó mình sẽ có thời gian để học hỏi nhiều và tự tin hơn khi bước ra thế giới. Đưa sản phẩm ra nước ngoài không hẳn là cứ bê nguyên xi vì mỗi nơi học sinh được dạy mỗi khác.

Vì vậy, phải biến hóa cho phù hợp, phải tuyển được giáo viên bản địa. Ngoài ra, phải giải quyết được bài toán vận hành công ty gồm hai phần: Sản phẩm phải đáp ứng nhu cầu của thị trường mình tiến tới; khả năng vận hành mạng lưới giáo viên, tuyển và đào tạo giáo viên chất lượng tốt.

Share with:

FacebookTwitterGoogleLinkedIn